#eapc

EAPC

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya organitza aquesta quarta Jornada amb l'objectiu d'abordar la formació virtual des de dos punts de vista: d'una banda, reflexionar sobre la comunicació, la interacció i l'establiment de les relacions en els entorns digitals, analitzant les eines i les estratègies que ens han de permetre fer-ho de manera eficaç. De l'altra, plantejar en termes d'autoria i propietat intel·lectual els continguts digitals produïts per a les accions formatives.

Host Conversation

Post Message to #eapc

140
Send
Please Log In or Sign Up to post a message to this Twub.

Replying To: (Cancel)

:

There are Tweets waiting in the queue. To catch up faster, increase feed speed or:

New! More room to chat.
Feed Speed:
Pause
Resume / Back to Top
Live Feed
Paused Feed

Members

25 Members

Contributors

    Increase your feed refresh rate and join the conversation!